Fraudebestendig

Het is enkele jaren geleden begonnen met het 'fraudebestendige' paspoort.

Er is hier en daar wat kritiek gekomen op deze omschrijving, maar veel heeft het niet geholpen, getuige een bericht uit Veendam, waar men bezig is het kentekenbewijs anders te gaan bewerken. Van fraudegevoelig zou het fraudebestendig moeten worden, nog beroerder dus, voortdurend onderhevig aan de mogelijkheid van frauduleuze handelingen. Weet men nu nog niet het verschil tussen 'bestendig' en 'bestand tegen'?

Onbegrijpelijk. Ik meen dat het indertijd mr. Heldring was die voorstelde er 'fraudebestandig van te maken, weliswaar een novum in de Nederlandse taal, maar helemaal nog niet zo gek. Of zou 'fraudeveilig' niet beter de bedoeling kunnen aangeven?

    • J. Prins