Fransen dreigen met veto; Verzet tegen plan vrijhandel EU en de

BRUSSEL, 31 MAART. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren veel bezwaren geuit tegen plannen van Europees Commissaris Brittan (buitenlandse handel) om met de Verenigde Staten te onderhandelen over liberalisering van de handel. Felle tegenstand was er van de Franse minister Védrine.

De Fransman dreigde, net zoals eerder de Franse president Chirac en premier Jospin hebben gedaan, een onderhandelingsmandaat voor Brittan door middel van een Frans veto tegen te zullen houden.

Brittan zette desondanks onverstoord zijn plannen voor een “Nieuwe Transatlantische Marktplaats” voor de ministers van Buitenlandse Zaken uiteen. Brittan heeft bij Duitsland sympathie voor zijn idee gekregen, maar Nederland behoort tot de landen die veel vraagtekens bij het plan zetten. Minister Van Mierlo maakte zich vooral zorgen over de mogelijkheid dat een akkoord tussen de EU en de VS overeenstemming zal bemoeilijken bij multilateraal overleg in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben de uiteenzetting van Brittan ten slotte voor kennisgeving aangenomen en voor verder overleg terugverwezen naar de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Vermoedelijk zal de kwestie volgende maand opnieuw bij de ministers van Buitenlandse Zaken ter sprake komen. Het is vrijwel onmogelijk dat Brittan, zoals hij gewenst had, voor de EU-VS top van mei een onderhandelingsmandaat krijgt. Dat behoeft hem echter niet te beletten om zijn gedachten over een Europees-Amerikaans vrijhandelsgebied te uit te dragen.

Brittan kreeg wel steun van de ministers voor zijn plan om op de WTO-ministersconferentie in mei het voorstel te doen om eind 1999 een nieuwe onderhandelingsronde te beginnen over de wereldhandel. De Eurocommissaris wil dat die zal leiden tot een verder afbreken van handelsbelemmeringen, in het bijzonder voor diensten en investeringen. Verschillende ministers zeiden te vrezen dat het plan voor zo'n wereldwijde onderhandelingsronde verstoord wordt door onderhandelingen over een “Nieuwe Transatlantische Marktplaats”. Bovendien vindt Frankrijk het onjuist om nieuwe onderhandelingen met de VS te beginnen zolang er nog belangrijke meningsverschillen op tafel liggen. Die betreffen onder andere de Amerikaanse wetgeving waardoor ondernemingen die zaken doen met Libië, Cuba en Iran door sancties getroffen kunnen worden, en vlees dat groeihormonen bevat.

Volgens een woordvoerder heeft Brittan de EU-lidstaten geconsulteerd voordat hij met zijn plan kwam. Naar aanleiding van Franse bezwaren heeft de Eurocommissaris besloten om landbouw en audiovisuele diensten buiten de voorgestelde “Nieuwe Transatlantische Marktplaats” te houden. De VS willen juist landbouw niet van zulke onderhandelingen uitsluiten.

    • Ben van der Velden