Euroblindheid

Geld maakt blind. Of zouden de politici echt geen probleem zien met de invoering van de euro anders dan een louter monetaire kwestie? Een kind kan toch begrijpen dat er grote sociale en politieke risico's kleven aan de invoering van één munt in Europa.

Het neemt voor de afzonderlijke landen vrijwel alle mogelijkheden weg om de economische krachten te reguleren. Europa zal vrij spel bieden aan het dictaat en de lobby's van de internationale concerns, die voor hun gedrag een onvermurwbaar alibi hebben door de mondiale concurrentie. Nog grotere geografische concentraties zullen een sterkere economische afhankelijkheid scheppen tussen de landen. Zeker in een straks uitgebreide EU, zonder een historische band en een politiek draagvlak, is dat vragen om moeilijkheden. Zo'n economie creëert ook grotere inkomensverschillen en meer verpaupering, en daarmee een goede voedingsbodem voor extreem rechts. Wat mogen we dan verwachten van een politiek verdeeld, asociaal en ondemocratisch Europa? De Europese burger moet straks maar afwachten hoe dit scenario zich ontvouwt. De euro is wat mij betreft allereerst een vraagstuk van sociale en politieke stabiliteit en vraagt om een grondig publiek debat.

    • N.Th. van Velzen