Bèta-leerling mijdt vaak bèta-opleiding

DEN HAAG, 31 MAART. Amper 30 procent van de meisjes en 55 procent van de jongens met wiskunde-B en natuurkunde in het eindexamenpakket VWO, kiest voor een 'harde' bèta-opleiding in de exacte of technische wetenschappen. Veel VWO-scholieren met een B-pakket wijken uit naar een 'zachte' bèta-opleiding in de medische of agrarische sfeer, of kiezen voor niet-bèta-opleidingen als economie, bedrijfskunde, econometrie, psychologie of rechten.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de studiekeuzes en studiemotieven van ruim 5.000 VWO-scholieren met een B-pakket die in 1996 eindexamen hebben gedaan en daarna zijn gaan studeren aan de universiteit. Het onderzoek is gedaan door het Nijmeegse Instituut voor onderwijskundige dienstverlening IOWO in de gebieden waaruit de Katholieke Universiteit Nijmegen de meeste studenten betrekt: Zeeland, Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Het onderzoek is vandaag in Den Haag gepresenteerd op het congres 'Onderwijs en dynamiek in bèta en techniek'.

Van de ondervraagde scholieren met een exact vakkenpakket blijkt ongeveer de helft niet eens te hebben overwogen om een exacte vervolgopleiding te volgen. Ze vinden de loopbaanperspectieven niet aantrekkelijk (56 procent) en ook de opleiding te theoretisch (45 procent), te moeilijk (40 procent) of te specialistisch (25 procent). Ook bij scholieren die wel een harde bèta-opleiding overwogen maar er uiteindelijk vanaf zagen, spelen deze motieven een belangrijke rol. Van deze potentiële bèta-studenten haakt 19 procent af wegens de veronderstelde eenzijdige sfeer onder studenten ('nerds') en 16 procent wegens de angst om bij een moeilijke studie niet te kunnen voldoen aan de eisen van de prestatiebeurs. Volgens prof. G. Vogels, decaan van de Nijmeegse faculteit der Natuurwetenschappen hebben scholieren een verkeerd beeld van wat je met een bèta-opleiding kunt doen. Uit onderzoek onder de afgestudeerden van de faculteit blijkt volgens Vogels dat bèta's juist breed inzetbaar zijn, door hun vermogen ingewikkelde problemen te analyseren en systematisch en creatief naar oplossingen te zoeken.