Beleggingskoorts zet SNS Reaal op hoger resultaat

AMSTERDAM, 31 MAART. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in 1997 bijna 21 procent winstgroei geboekt. De vorig jaar gevormde combinatie komt daarmee op een nettowinst van 257 miljoen gulden. Vooral de hogere provisies (door effectentransacties) en de groeiende belangstelling voor beleggingsfondsen speelden hierin een rol.

SNS Reaal verwacht voor het lopende jaar een verdere stijging van het resultaat. “We denken dit jaar zeker meer dan 300 miljoen gulden winst te maken”, aldus voorzitter Jan Vugts vanochtend in een toelichting. Ruim de helft van de nettowinst in 1997 is afkomstig van het bankbedrijf, dat het resultaat met een kwart zag stijgen tot 147 miljoen gulden. Met name de groei van de kredietverlening en een stijging van de provisie-inkomsten zorgden hiervoor.

De SNS bank heeft vooral geprofiteerd van de stijgende belangstelling voor het beleggen: de inleg van de beleggingsfondsen van deze bank steeg in het afgelopen jaar met ruim 42 procent. “De beurs is nu de meetlat, maar het zal de lineaal van vroeger worden: je wordt eens op de vingers getikt”, verklaarde Vugts. Hij zegt steeds sceptischer te worden over de stijgende beurskoersen in Nederland. “Veel mensen beginnen nu geld in Europese beleggingsfondsen te steken, want die hebben nog een eind te gaan.” De 'effectenlijn' van SNS trok vorig jaar 72 procent meer telefoontjes.

De verzekeringsactiviteiten zorgden voor een nettowinstbijdrage van 92 miljoen, een stijging van 12 procent. Mede door de populariteit van koopsompolissen steeg het premie-inkomen bij levensverzekeringen met 18 procent tot 1,8 miljard. Zoals bij veel verzekeraars momenteel het geval is, steeg het resultaat van de levensverzekeringen (met 21 procent) maar daalde het resultaat van de schadeverzekeringen. Bij deze verzekeringen (auto, brand, ziektekosten) bleef het premie-inkomen met 637 miljoen gulden bijna gelijk, maar het resultaat daalde met 20 procent tot 16 miljoen. “De integratie van verzekeraar Helvetia in Hooge Huys heeft hierin een rol gespeeld. Dit bood tussenpersonen de mogelijkheid om naar een ander over te stappen. Daar is gebruik van gemaakt”, aldus bestuurder Wout Tuinenburg van Reaal vanochtend.

SNS Reaal zegt tevreden te zijn over de omvorming naar een breed all finance concern. Inmiddels is het bedrijf, waar afgelopen jaar de zakenbank Banque de Suez bij is gekomen, de vijfde financiële groep van Nederland. “Een witte vlek op de kaart is voor ons de Randstad”, stelt Vugts, “maar we zullen dit niet oplossen met uitbreiding van het kantorennet. De directe verkoop van financiële producten zal belangrijker worden.”

SNS heeft Reaal vorig jaar over kunnen nemen nadat aandeelhouder FNV (51 procent) uit de verzekeraar was gestapt. Vugts onthulde vanochtend dat de vakbond 445 miljoen gulden voor de aandelen heeft ontvangen, waarbij een groot deel van dit bedrag in een vijftien jaar durende lening is omgezet.