'Basisverzekering in zorg'; Borst bepleit andere opzet financiering

DEN HAAG, 31 MAART. De financiering van de gezondheidszorg moet worden veranderd. Een basisverzekering, die voor alle Nederlanders geldt en die dient ter vergoeding van alle noodzakelijke zorg, lijkt de oplossing. Minister Borst (Volksgezondheid) zei dit gisteren in Leiden

In de komende regeerperiode moet het idee voor zo'n basisverzekering verder worden doordacht en uitgewerkt, aldus minister Borst. Ze zei dit in Leiden bij de opening van het Leids Universitair Medisch Centrum, waarin de medische faculteit en het academisch ziekenhuis zijn opgegaan.

De huidige wijze van financiering belemmert volgens Borst de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen. Zij waarschuwde ervoor dat de discussie over een ander verzekeringsstelsel niet die over de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg mag verdringen. Dit was gebeurd onder het regime van staatssecretaris Simons (PvdA), toen er slepende debatten werden gevoerd over een uiteindelijk maar ten dele gerealiseerde stelselwijziging.

Het kabinet-Kok had besloten het bestaande stelsel niet te wijzigen. Binnen de coalitie denken VVD en PvdA tegengesteld over de te volgen koers. De PvdA wenst een volksverzekering voor iedereen, de VVD wil af van het ziekenfonds en wil de consument vrij zijn verzekering laten kiezen. Degenen met een laag inkomen krijgen daarbij de premie vergoed.

Het huidige financieringsstelsel kent drie 'compartimenten': het eerste met de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) voor langdurige zorg (zoals verpleeghuiszorg), vervolgens als tweede compartiment het ziekenfonds en de particuliere verzekering voor noodzakelijke zorg (onder andere ziekenhuis en huisarts) en ten derde de vrijwillige verzekering voor aanvullende zorg. Deze indeling belemmert volgens Borst tal van inhoudelijke ontwikkelingen in de zorg. Zo verdwijnen geleidelijk aan de muren tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg, maar bij de financiering blijven die muren overeind.

Borst vindt dat het volgende kabinet enkele weeffouten in het huidige stelsel moet herstellen. Zo zouden volgens de minister ook zelfstandigen met een inkomen dat lager is dan de ziekenfondsgrens die voor werknemers geldt, zich via het ziekenfonds moeten kunnen verzekeren. Het Tweede-Kamerlid Van Boxtel (D66) diende daartoe onlangs een voorstel in.

In haar toespraak waarschuwde Borst medisch-specialisten en wetenschappelijk onderzoekers voor een te grote afhankelijkheid van de commercie. “Dat is geen goede zaak. De prioriteiten bij het onderzoek kunnen te sterk bepaald worden door commerciële belangen”, aldus Borst. Zij doelde daarbij met name op onderzoek naar geneesmiddelen.