'Verschillen te groot'; D66 wil niet in kabinet met het CDA

DEN HAAG, 30 MAART. D66-lijsttrekker Borst wijst het CDA af als mogelijke coalitiepartner. “Ik zie ons niet met het CDA in éé n kabinet zitten”, zei ze gisteren op een bijeenkomst van haar partij in Amsterdam. Volgens Borst zou een coalitie met CDA en VVD te conservatief zijn.

Een coalitie met CDA en PvdA zou leiden tot een kabinet waarin “conservatisme en betutteling om de voorrang strijden”. “Daar lenen wij ons niet voor”, zei ze. Vier jaar geleden leidde een soortgelijke weigering van D66 tot de totstandkoming van het 'paarse' kabinet.

De lijsttrekker van D66 vindt dat het CDA te ver afstaat van het ideeëngoed van D66 om in één kabinet samen te werken.

Borst wees in Amsterdam op de andersoortige opvattingen van het CDA over de zogeheten 24-uurseconomie (de ruimere openstelling van winkels en het flexibeler werken van bedrijven) en over het door D66 zo vurig bepleite referendum.

Van zijn kant zei CDA-lijsttrekker De Hoop Scheffer in het weekeinde dat de opvattingen van D66 op het punt van de euthanasie samenwerking tussen zijn partij en de Democraten onwaarschijnlijk maakt. Voor Radio 1 noemde hij dat verschil “een te grote hobbel”.

Borst heeft zich tot nu toe nooit zo scherp uitgelaten over samenwerking met het CDA. Haar opmerkingen maken deel uit van de strategie van D66, die is gericht op voortzetting van de paarse coalitie. D66 probeert het beeld te vestigen dat zonder haar geen voortzetting van paars mogelijk is.

D66 staat nog altijd op zwaar verlies in de peilingen. Volgens een recente peiling van het bureau Inter/View zou de partij slechts tien zetels overhouden van de 24 die zij nu heeft. Door kiezers voor te houden dat zonder D66 geen paarse coalitie mogelijk is, proberen de Democraten zetels terug te winnen.

In de partij is eerder hardop gesproken om te kiezen voor de oppositie als de verkiezingsuitslag zo slecht zou zijn.

Borst noemde zaterdag de voorspelde tien zetels van de laatste peiling “hartstikke weinig”, maar zij sprak zich er niet over uit of een dergelijk verlies tot oppositie zou moeten leiden.

De andere twee paarse partijen, PvdA en VVD, hebben met D66 een voorkeur voor voortzetting van paars, maar sluiten het CDA niet van samenwerking uit. Na de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau constateerden alle drie de paarse partijen wel dat het CDA met zijn programma een afwijkende positie inneemt.

Borst keerde zich verder tegen de suggestie van VVD-leider Bolkestein om voor de hogesnelheidslijn (HSL) geen tunnel aan te leggen in het Groene Hart. Bolkestein vindt dat de 900 miljoen die dat project kost beter aan andere zaken besteed kan worden. Borst zei dat D66 er niet aan zal meewerken om dit besluit bij de formatie terug te draaien.