THE ECONOMIST

Het wegsturen van de Russische regering door president Jeltsin lost weinig op. The Economist ziet de Russische leider als een aangeslagen maar nog altijd bloeddorstige bokser die staat te zwaaien op zijn benen, die erin geslaagd is Rusland en de wereld op te schrikken met een plotseling serie wanhopige stoten - maar zonder dat hij enig idee heeft waarop hij richt.

De kabinetswisseling kan goed uitpakken, maar er is evenzeer kans dat de genomen maatregelen leiden tot politieke stagnatie. Als de belastinginning zou stokken, dan vertraagt het IMF nieuwe leningen. Een derde mogelijkheid is de Latijns-Amerikaanse variant, waarbij achter alle politieke geharrewar malafide economische belangengroepen met steun van militairen de dienst uitmaken. “Aangezien de Russische instituties zorgwekkend zwak zijn en de macht van de president schrikwekkend sterk, is het essentieel dat de man die de leiding heeft geen verplichtingen heeft aan demagogen of biljonairs.” Het valt te betwijfelen of Jeltsin onder die omstandigheden de juiste man op de juiste plaats is en een opvolger is niet in zicht. “Arm Rusland”, verzucht the Economist.