Oudste synagoge uit de tijd der Maccabeeën bij Jericho gevonden

TEL AVIV, 30 MAART. Archeologen van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem hebben de afgelopen weken bij Jericho de oudst bekende synagoge, uit het tijdperk van de Maccabeeën, opgegraven.

De synagoge werd volgens de archeoloog die de opgravingen leidde, professor Ehud Netzer, ongeveer 125 jaar voor de vernietiging van de tweede tempel gebouwd en is vijftig jaar ouder dan de eerder gevonden synagoge bij Gamle op de Hoogvlakte van Golan. Die synagoge, waarvan de structuur grote overeenkomsten vertoont met het in Jericho gevonden bouwwerk, gold tot dusverre als de oudst bekende synagoge in Erets-Israel, het land van Israel.

De bekendmaking van de vondst van de synagoge bij Jericho, in gebied dat volgens het autonomieakkoord van Oslo nog onder volledige Israelische controle is, valt samen met onderhandelingen over verdere terugtrekking van Israel uit bezet gebied. Dergelijke vondsten verdiepen in emotioneel opzicht de aanspraken van nationalistische, religieuze Israelische politieke stromingen op heel Erets-Israel.

De synagoge bij Jericho, met het daaraan verbonden paleizencomplex van de koningen van de Maccabeeën, werd bij de grote aardbeving in 31 voor Christus volledig vernietigd. Koning Herodes bouwde op de ruïnes een groot zomerpaleis.

Volgens professor Netzer is de vondst van de synagoge van groot belang omdat daardoor een beter inzicht wordt verkregen in de architectuur van de synagoges zoals die in de periode voor de vernietiging van de tweede tempel werden gebouwd.

De synagoge heeft een oppervlakte van 187 vierkante meter en wordt omgeven door vierkante pilaren. De synagoge was niet gedecoreerd. Op de vloer van het gebouw, dat een binnenplaats had en enkele kamers, lagen kostbare tapijten.

Vijfentwintig jaar geleden werden de resten van het paleis van de Maccabeeën bij Jericho gevonden. Pas dit jaar werden de opgravingen voortgezet en werd de synagoge blootgelegd.

    • Salomon Bouman