Onderdeel stimuleringspakket; Japan zint toch op lagere belastingen

TOKIO, 30 MAART. Japan overweegt toch een ruime belastingverlichting door te voeren als deel van het vorige week aangekondigde stimuleringspakket van 16 biljoen yen (250 miljard gulden). Dit blijkt uit verschillende berichten in de Japanse media dit weekeinde.

In een vraaggesprek op de Japanse televisie noemde parlementslid en voormalig premier Kiichi Miyazawa, tevens voorzitter van de 'commissie voor stabilisering van de financiële sector' van de regeringspartij LDP, “een belastingverlichting van 3 à 4 biljoen yen” (50 tot 65 miljard gulden) wenselijk.

Bij de aankondiging van het pakket door de regerende LDP zei Miyazawa nog dat er “dit keer” geen belastingverlichting in het pakket zat. Hierop volgde een golf van kritiek binnen Japan van mensen die menen dat belastingverlichting de aangewezen manier is om de economie weer op gang te krijgen.

Fors investeren in publieke werken, waar de LDP z'n zinnen op heeft gezet, zien deze critici als weggegooid geld. In reactie op Miyazawa's mededeling zeiden diens gesprekspartners, een hoogleraar en een commentator: “Nu nog één stapje verder.”

De Nihon Keizai Shinbun (Japans Economisch Dagblad) meldt vandaag dat de LDP heeft besloten tot een verlenging met één jaar van de belastingverlichting van 2 biljoen yen die premier Hashimoto in december aankondigde. Dit zou in ieder geval een verlichting van 2 biljoen yen betekenen in het aangekondigde pakket.

Volgens dit blad is de kans ook groot dat de regering uiteindelijk zal besluiten tot een belastingverlichting van 3 à 4 biljoen yen. De krant schaarde zich afgelopen vrijdag onder de critici van de LDP en pleitte in het hoofdredactioneel commentaar juist voor sterke belastingverlichting in plaats van de aangekondigde openbare werken.

Uit deze berichten is duidelijk dat de inhoud van het stimuleringspakket nog geenszins vaststaat. Wel heeft premier Hashimoto vanmorgen in het parlement gezegd het pakket van 16 biljoen yen door te willen voeren. Het definitieve regeringsbesluit wordt eind april verwacht, voordat Hashimoto afreist naar de jaarlijkse G7-top, die in juni in Birmingham plaatsheeft.

Als de regering inderdaad besluit tot een belastingverlichting van 3 tot 4 biljoen yen, dan begint het fiscale beleid zig-zag trekjes te vertonen. Juist op 1 april vorig jaar voerde de regering een BTW-verhoging door die 5 biljoen yen aan extra belastinginkomsten moest opleveren. In het daaropvolgende kwartaal kromp de Japanse economie prompt met 2,8 procent. Nu staat de regering op het punt de burgers hun geld weer terug te geven in de hoop dat ze het alsnog uitgeven.

    • Hans van der Lugt