Nederland heeft miljoen schrijvers

AMSTERDAM, 30 MAART. Meer dan een miljoen Nederlanders schrijft met enige regelmaat 'literaire' teksten. Het grootste deel van hen, 620.000 mensen, schrijft gedichten, 372.000 mensen schrijven verhalen, 248.000 lied- en toneelteksten. Maar liefst 60.000 mensen werken aan een roman.

Dat blijkt uit een steekproef van het marktonderzoekbureau NIPO in opdracht van de Stichting Schrijven. De stichting wil literaire amateurschrijfkunst in Nederland bevorderen en de zelfwerkzaamheid en het plezier in schrijven bij deze 'vrije' schrijvers vergroten. De stichting liet het onderzoek houden, omdat ze een groeiende belangstelling ervaart voor haar diensten. Zij vindt het aantal schrijvers onverwacht groot. Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de Nederlanders (5,2 miljoen) boven de zestien jaar privé schrijft. De meesten schrijven brieven (3,7 miljoen), maar ook schrijven 620.000 mensen regelmatig korte gedichten op en wagen zo'n 372.000 mensen zich aan beschouwingen of essays.

Het clichébeeld dat een amateur-schrijver droomt van een carrière als beroemd schrijver blijkt niet te kloppen. Een meerderheid van 2,7 miljoen mensen zegt uitsluitend voor zichzelf te schrijven. Bijna 2,4 miljoen mensen schrijven ook voor anderen, maar zijn niet uit op publicatie. Slechts een relatief klein aantal van 293.326 vrije schrijvers zegt dat zij ernaar streven dat hun werk wordt uitgegeven. Jaarlijks rouleren er zo'n 10.000 manuscripten tussen schrijvers en uitgevers.

Meer vrouwen dan mannen schrijven privé: 54 tegen 46 procent van de amateurschrijvers. Het gaat om mensen van alle leeftijden, maar het minst schrijven mensen tussen de 45 en 54 jaar. De privé-schrijvers zijn te vinden onder alle welstandsklassen. Het vooroordeel dat schrijvende mensen eenzaam zijn, blijkt niet houdbaar. Ruim 65 procent van de ondervraagden geeft juist aan gemiddeld of zelfs meer sociaal actief te zijn.

Ook zakelijk moeten veel Nederlanders teksten produceren: 10 procent (1,2 miljoen) en 19 procent schrijft zowel zakelijk als privé. Ongeveer tweederde van hen zegt zijn teksten pakkender en persoonlijker te willen maken. (ANP)