Montenegro gispt Belgrado inzake 'Kosovo'

BELGRADO, 30 MAART. De weigering van de Joegoslavische president Slobodan MiloviEÉc om in de kwestie-Kosovo welke concessies dan ook te doen heeft hem het afgelopen weekeinde kritiek opgeleverd uit de deelstaat Montenegro.

De premier van Montenegro, Filip VujanoviEÉc, zei gisteren dat de weigering van MiloviEÉc, vrijdag, om de Amerikaanse gezant Robert Gelbard te ontvangen, neerkomt op een gebrek aan “elementair politiek fatsoen”. “Men kan met de internationale gemeenschap niet praten en tegelijk weigeren een afgezant van de Amerikaanse president te ontvangen”, aldus de premier.

Ook de president van Montenegro, Milo DjukanoviEÉc, hekelde de Joegoslavische leider. Hij bestempelde MiloviEÉc als “een autocraat” die “de Joegoslavische instituties vernietigt”. “En dat is niet verwonderlijk, want autocraten hebben geen instituties nodig. Een autocraat heeft aan zichzelf genoeg”, zo voegde de Montenegrijnse president daaraan toe.

DjukanoviEÉc werd eerder dit jaar president van Montenegro, dat samen met Servië de Joegoslavische federatie vormt. MiloviEÉc heeft zich lang tegen dat presidentschap verzet, maar is er uiteindelijk niet in geslaagd het te verhinderen. De 35-jarige Montenegrijnse leider staat bekend als een criticus van MiloviEÉc, die hij vooral verwijt Joegoslavië met zijn beleid in Bosnië en Kosovo in een internationaal isolement te hebben gebracht.

DjukanoviEÉc zei gisteren dat Joegoslavië, anders dan MiloviEÉc beweert, niet wordt bedreigd door separatisme in Kosovo. “Joegoslavië wordt door geen enkel separatisme bedreigd. Het wordt slechts bedreigd als de politieke en economische misdadigheid [van MiloviEÉc] voortduurt”, aldus DjukanoviEÉc. Die misdadigheid is volgens de president het resultaat van “de funeste politiek van het echtpaar uit Dedinje” - een verwijzing naar MiloviEÉc en zijn politiek zeer invloedrijke echtgenote, Mira MarkoviEÉc, die wonen in het Belgradose stadsdeel Dedinje.

De Amerikaanse gezant Gelbard reisde na zijn vergeefse reis naar Belgrado vrijdag door naar Montenegro, waar hij DjukanoviEÉc uitnodigde voor een bezoek aan Washington. Gisteren zei Gelbard dat MiloviEÉc “als altijd voor iedereen problemen maakt”. “De wereld is heel duidelijk geweest: als Joegoslavië zijn deplorabele politieke en economische situatie wil verbeteren, moet MiloviEÉc de internationale normen respecteren. Maar dat wil hij niet.”

Het Kosovo-beleid van Belgrado is volgens Gelbard contraproductief, omdat het uiteindelijk het Kosovar Bevrijdingsleger (UÇK) - een guerrillabeweging die vecht tegen het Servische regime in Kosovo - versterkt.

“De strategie en de tactiek van de politie leiden tot een enorme versterking van de steun voor het UÇK in Kosovo en in andere landen. Een paar weken geleden kende niemand het UÇK. Nu is het op radio en televisie”, aldus Gelbard. (Reuters, AFP)