Lobby voor Israel

Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) heeft het in de Tweede en in de Eerste Kamer over het optreden van de joodse lobby in de VS gehad. Ronny Naftaniel, de directeur van het Centrum voor informatie en documentatie over Israel (CIDI) in Den Haag, is daar heel boos over. De minister mag volgens hem niet generaliserend over die lobby spreken, alsof 'de' joden in de Amerikaanse politiek een doorslaggevende invloed zouden hebben.

Het woord 'lobby' ligt blijkbaar gevoelig. Welke begripsomschrijving zou Naftaniel eigenlijk hanteren? De oude Van Dale (1970) heeft het over een 'politieke kliek' die buiten het parlement om opereert. Maar de Van Dale van 1984 is ruimer van begrip. Een lobby zou niet alleen een politieke kliek, maar ook een belangen- of pressiegroep kunnen zijn.

Wat nu te denken van het bestaan van de christelijke lobby voor Israel die in Nederland actief is? Begin maart berichtte het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW) daar nogal uitvoerig over in een artikel over de actie 'Breng de joden thuis' van de organisatie 'Christenen voor Israel' in Nijkerk. Een lobby in de zin van politieke kliek kan men haar niet noemen, maar een christelijke belangengroep is het wel. Volgens het NIW wordt met het woord 'Israel' in de naam van de organisatie niet zozeer de staat Israel bedoeld als wel het joodse volk. Christenen hebben joden eeuwenlang (op zijn zachtst gezegd) onjuist behandeld en dat zou moeten worden goedgemaakt. Maar er zit meer bij. Christelijke zending onder joden wordt weliswaar afgekeurd, maar wel hoopt de belangengroep de terugkeer van Jezus op aarde te bespoedigen. Het achterliggende idee daarbij is dat wanneer de joden terug en weer thuis in Israel zijn, de kans op de wederkomst van Jezus wordt vergroot. En Jezus zou dan zowel door christenen als joden worden erkend als 'messias' (gezalfde, zaligmaker, redder of ook wel, maar dan ironisch bedoeld: wonderdoener - Van Dale 1984).

De organisatie Christenen voor Israel is al zestien jaar oud. Politiek gezien pleit de organisatie voor een Groot-Israel en tegen het opgeven van grondgebied voor een Palestijnse staat. Ook beijvert zij zich voor de terugkeer van alle joden naar het land Israel.

Uit hetzelfde nummer van het NIW blijkt ook dat de staat Israel, die binnenkort haar gouden jubileum viert, over een kleine 25 jaar meer dan acht miljoen inwoners zal tellen. Volgens een Israelische studie waaraan veel onderzoekers hebben gewerkt, wordt hun land het dichtstbevolkte Westerse land ter wereld met meer inwoners per vierkante kilometer dan bijvoorbeeld Nederland. Niet duidelijk is hoe deze berekening uitvalt op het punt van de joodse nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Wel is bekendgemaakt dat de bevolking van de nederzettingen in 1997 met negen procent is gestegen. Volgens het Israelische ministerie van Binnenlandse Zaken komt dit vooral door het hoge geboortecijfer.

Of christelijke groeperingen die de aliya (terugkeer van joden) naar Israel propageren, rekening houden met de bevolkingsontwikkeling in het 'heilige land', is onzeker. Volgens het NIW staat wel vast dat de Israelische ambassadeur in Den Haag het project 'Breng de joden thuis' onverkort steunt. Ook zouden zowel bestuursleden van de Evangelische Omroep als ook Nederlandse rabbijnen en de Israelische premier Netanyahu achter het terugkeerproject staan.

Niet bekend

    • Frits Groeneveld