'Garantiefonds handelt riskant'

ROTTERDAM, 30 MAART. De Stichting Garantiefonds Reisgelden stelt zich niet op als een garantiefonds maar als een beleggingsfonds. Veertig procent van het kapitaal van de Stichting, dat is bedoeld om gedupeerde reizigers schadeloos te kunnen stellen, is belegd in aandelen.

Dat is onnodig veel, zegt de Consumentenbond. De bond heeft scherpe kritiek op het functioneren van het Garantiefonds en wil dat de verplichte bijdrage van vijftien gulden die reizigers bij het boeken van een reis betalen, per direct wordt afgeschaft.

De Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

De Consumentenbond zegt verder dat de SGR een deel van het kapitaal gebruikt ter dekking van een belastingclaim voor verzekeringsactiviteiten van een dochterbedrijf op de Nederlandse Antillen. En de SGR zou nu al over voldoende kapitaal beschikken om aan de doelstelling te voldoen.

Directeur P. Silbermann van het SGR noemt de kritiek van de Consumentenbond “onzin”. “Wij beleggen verstandig”, zegt hij. “Volgens onze adviseur is een verhouding van 40 procent aandelen en 60 procent obligaties - wat veel voorzichtiger is dan pensioenfondsen doen - de beste verhouding tussen rendement en risico.” Volgens de cijfers over eind 1997 hebben de Nederlandse pensioenfondsen overigens voor 34 procent aandelen in het beleggingsportefeuille.

Volgens Silbermann houdt de verzekeringsmaatschappij op de Antillen zich alleen bezig met het herverzekeren van het eigen risico van SGR. De bovengenoemde claim is een aanslag van de Nederlandse belastingdienst voor de activiteiten op de Antillen. SGR heeft beroep tegen die aanslag aangetekend.

De raad van toezicht van de SGR heeft eerder besloten de reizigersbijdrage af te schaffen per 1 april 1999. Op die datum zouden de reserves van het fonds 134 miljoen gulden bedragen.

Volgens de Consumentenbond bedroeg de eigen reserve van de SGR op 31 december 1997 zeker 125 miljoen gulden. Maar Silbermann zegt dat het vermogen nu 101 miljoen gulden is, terwijl 135 miljoen noodzakelijk is.