'Coupplannen' verontrusten Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 30 MAART. Zuid-Afrika wacht momenteel gespannen de uitkomst af van een door president Nelson Mandela gelast onderzoek naar vermeende plannen voor een staatsgreep. Afgelopen weekeinde installeerde de president inderhaast een commissie die moet nagaan of een rapport hierover, aan Mandela overhandigd door leger-stafchef Georg Meiring, op waarheid berust.

In het uitgelekte rapport staat dat enkele nieuwe, zwarte legergeneraals, samen met onder anderen Winnie Madikizela-Mandela, de zittende regering omver zouden willen werpen. De zaak heeft tot grote onrust geleid in de strijdkrachten zowel als in politieke kringen. De eerste berichten over een mogelijk complot tegen Mandela van ontevreden ANC'ers doken twee weken geleden op, na de arrestatie van Robert McBride in Mozambique. McBride is een hoge ambtenaar van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en een voormalige guerrillastrijder van het ANC. Volgens legerkringen zou ook hij betrokken zijn bij gewelddadige plannen tegen de regering, die in de ogen van veel oud-strijders een veel te gematigde lijn volgt en de vroegere protagonisten van de apartheid laat zitten.

In aansluiting hierop diende generaal Meiring - die ook diende onder de vorige regering, maar door Mandela op zijn post gehandhaafd werd - een rapport in over de vermeende putschisten. Mandela installeerde vervolgens een commissie, bestaande uit opperrechter Ismail Mahomed, en twee rechters van de Constitutionele Rechtbank, Pius Langa en Richard Goldstone.

Het triumviraat onderzoekt niet alleen de aantijgingen als zodanig, maar gaat ook na wie het rapport heeft samengesteld en waarom. In regeringskringen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een 'zwart complot' een verzinsel is van de oude garde in het leger en de veiligheidsdiensten. Rechtse kringen in Zuid-Afrika zouden op deze manier de regering willen ontregelen en algehele verwarring willen zaaien.