Chef rijksrecherche: Zaak-Lancée nog eens onderzoeken

LEEUWARDEN, 30 MAART. Naar de zaak-Lancée moet een nieuw onderzoek komen, omdat de verdenking tegen de oud-politiechef R. Lancée van Schiermonnikoog “nooit is weggenomen”. Dat heeft J. Schagen, chef van het rijksrechercheteam Noord-Nederland gezegd.

Schagen zei zaterdag in een interview in de Leeuwarder Courant dat het openbaar ministerie al informatie over Lancée had voordat zijn dochter Bianca aangifte deed van incest. Na die aangifte werd Lancée met veel machtsvertoon in april 1996 gearresteerd. In augustus van dat jaar trok zijn dochter de verklaring in. Ze zei dat ze alles had verzonnen.

Volgens Schagen had het openbaar ministerie meer informatie over Lancée dan alleen de verklaring van de dochter. Deze informatie van “een onafhankelijke derde” diende als ondersteuning voor de verdenking tegen Lancée. Het betrof volgens hem geen subjectieve persoon, zoals haar wiskundeleraar. Schagen vindt dat het oude incest-onderzoek is ondergesneeuwd door de overmatige aandacht die gemaakte fouten van de rijksrecherche hebben gekregen.

Hij vindt dat de rijksrecherche ten onrechte zwart is gemaakt. Bij het eerste verhoor van Bianca zijn wel fouten gemaakt, erkent hij. “Maar het is nooit duidelijk geweest wat nu precies de waarde en de kern is geweest van het verhaal van Bianca Lancée.” Wat hem betreft wordt de zaak-Lancée opnieuw onderzocht. “Met maar één doel: waarheidsvinding”

Het college van procureurs-generaal neemt afstand van het interview. “Volstrekt misplaatst en betreurenswaardig”, aldus een woordvoerder. “Alle feiten en processtukken zijn bekend. Er is geen enkele aanleiding die een nieuw onderzoek zou rechtvaardigen.” De Nederlandse Politiebond spreekt van “vuilspuiterij”. Lancée heeft zelf laten weten het interview “laag-bij-de-gronds” te vinden.

Schagen wilde vanmorgen zijn uitlatingen niet toelichten. Hij loopt kans dat maatregelen tegen hem worden genomen. Een berisping behoort volgens de woordvoerder van het college van procureurs-generaal tot de mogelijkheden. Het college laat een hoofdofficier van justitie onderzoek doen naar de wijze waarop het interview tot stand is gekomen.

Volgens de Nederlandse Politiebond heeft minister Sorgdrager (Justitie) zondag in het televisieprogramma Buitenhof gelogen over het moment waarop zij wist dat Lancée arbeidsongeschikt verklaard zou zijn. Dit speelt een rol bij de onderhandelingen over een schadevergoeding en afvloeiingsregeling voor Lancée. Volgens Sorgdrager was de arbeidsongeschiktheid van Lancée haar pas deze maand bekend. De politiebond zegt stukken te hebben waaruit blijkt dat het ministerie van justitie hierover al in januari een brief van een arts heeft gekregen.