Beierse CSU ook akkoord met euro

BONN, 30 MAART. Beieren heeft ingestemd met de komst van de euro. Minister-president Edmund Stoiber (CSU), de bekendste euroscepticus in Duitsland, en zijn kabinet hebben zaterdag het groene licht gegeven aan de Europese muntunie.

De Beierse premier heeft zich twee jaar lang kritisch over de euro geuit. De muntunie mocht van Stoiber alleen doorgaan als de euro “zo hard zou worden als de D-mark”. Net als de Duitse regering en - nog belangrijker - de Bundesbank, is Beieren daarvan nu ook overtuigd.

Stoiber had zaterdag in München een bijzondere zitting van zijn kabinet georganiseerd, om zich te beraden over het advies van de Bundesbank, dat vrijdag bekend werd. De minister-president gebruikte in zijn verklaring dezelfde woorden als de centrale bank. Naar de mening van de Beierse regering “lijkt deelname aan de muntunie vanaf 1999 wat stabiliteitspolitiek betreft verdedigbaar”, zei Stoiber.

Net als Bundesbank-president Hans Tietmeyer, in wie Stoiber groot vertrouwen heeft, stelde Beieren, dat landen met een hogere staatsschuld dan 60 procent van het Bruto Binnenlands Produkt deze binnen tien jaar moeten hebben afgebouwd. Het gaat hier vooral om Italië en België. In beide landen is de schuld twee keer zo hoog als in het Verdrag van Maastricht verplicht wordt gesteld.

De Bundesbank heeft zich in dit verband niet alleen over Italië en België kritisch geuit. De bank plaatst in het advies aan de Duitse regering ook vraagtekens bij de duurzaamheid van het criterium voor het overheidstekort in diverse landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Spanje.

Hoewel de overheidstekorten in 1997 duidelijk zijn afgenomen en onder de 3 procent zijn uitgekomen, waarschuwt de Bundesbank dat dit vooral te danken is aan “eenmalige maatregelen”. Dat is volgens Tietmeyer onvoldoende om de duurzaamheid te garanderen.

De bank doelt op eenmalige maatregelen zoals belastingheffingen, die Italië bij voorbeeld heeft genomen om het tekort te verminderen, bijzondere baten en incidentele bezuinigingen. Volgens de bank moeten vrijwel alle deelnemende landen hun consolideringspolitiek voortzetten, de uitgaven structureel verminderen en hun sociale stelsels ingrijpend hervormen.

Opvallend was dat Stoiber nauwelijks op de scherpe kritiek van de Bundesbank inging. De Beierse premier zei op 24 april in de Bondsraad (Eerste Kamer) met deelname aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) in te zullen stemmen. Een dag eerder, op 23 april, bespreekt de Bondsdag deelname aan de euro. De Beierse SPD-voorzitter Renate Schmidt noemde Stoibers snelle instemming met de euro “een buiklanding”. De CSU is volgens hem voor minister Waigel (Financiën) gecapituleerd.