Amsterdam wil snel metrolijn aanleggen

AMSTERDAM, 30 MAART. De aanleg van de Noord/Zuidlijn en de IJ-rail in Amsterdam kan op korte termijn beginnen. De gemeente Amsterdam gaat er vanuit dat aan de onzekerheid rond de financiering van deze projecten een einde is gekomen, nu het kabinet een groot bedrag ter beschikking heeft gesteld.

Het kabinet besloot vrijdag 1,9 miljard gulden uit te trekken voor de Noord/Zuidlijn, de IJ-rail, verbeteringen van delen van de A4 en A16 en ontsluiting van nieuwe woonwijken, zogeheten VINEX-lokaties. Dit geld is volgens premier Kok “op korte termijn” inzetbaar. De gemeente Amsterdam is enthousiast over het besluit.

Over de financiering van de Noord/Zuidlijn en de IJ-tram ontstond onduidelijkheid toen in september vorig jaar bleek dat het kabinet beide projecten niet in de begroting had opgenomen. Toenmalig wethouder E. Bakker (Verkeer) sprak toen van “woordbreuk”.

Het kabinet heeft vrijdag nog niet over het hele bedrag voor beide Amsterdamse projecten besloten. De Noord-Zuidlijn, een metrolijn die Amsterdam-Noord via het centrum gaat verbinden met Amsterdam-Zuid, zal ruim twee miljard gulden kosten, terwijl het kabinet vrijdag slechts een besluit nam over een bijdrage van 816 miljoen gulden. De kosten van de IJ-rail, een tramverbinding tussen het centrum en de nieuwe woonwijk IJburg, worden geraamd op 400 miljoen gulden. Het kabinet stelde hiervoor 285 miljoen ter beschikking.

Wethouder I. Cornelissen (Verkeer) gaat er volgens zijn woordvoerder vanuit dat “er nu geen weg meer terug is”, omdat al besloten was dat het Rijk 95 procent van de kosten voor zijn rekening neemt. De bedoeling is dat dit jaar nog wordt begonnen met de bouw van de IJ-rail en volgend jaar met de Noord/Zuidlijn.

Vandaag werd bekend dat de Europese Investeringsbank, een instelling van de Europese Unie, een lening van 500 miljoen gulden ter beschikking stelt voor de onwikkeling van IJburg.