Adviesraad: HBO heeft 300 miljoen extra nodig

DEN HAAG, 30 MAART. Het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) heeft 300 miljoen gulden extra nodig. De hogescholen kunnen anders niet voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om mensen in de gezondheidszorg, in de technische beroepen en leraren. Dit schrijft de HBO-Raad in een brandbrief aan kabinet en Tweede Kamer.

Jaarlijks beslaat de begroting voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs ruim 2 miljard gulden. Het kabinet wil de komende jaren dit bedrag handhaven, maar dat is volgens de HBO-Raad niet genoeg. De raad wijst erop dat de vraag naar HBO-afgestudeerden de komende jaren zal toenemen. Bij handhaving van het budget zou dat neerkomen op een verlaging van het bedrag per student. De raad acht dat onaanvaardbaar.

Alle grote partijen stellen in hun verkiezingsprogramma's dat er meer geld voor onderwijs moet komen. Het extra geld dat deze programma's in het vooruitzicht stellen is echter vooral bestemd voor verkleining van klassen in het basisonderwijs en voor verbetering van het voortgezet onderwijs.

De HBO-Raad is het moe dat het bedrag dat per leerling beschikbaar komt voor het hoger beroepsonderwijs in een reeks van jaren stelselmatig gedaald is. De ondergrens is nu bereikt, aldus de brief. Over enkele jaren zal de vraag van de arbeidsmarkt naar afgestudeerde HBO'ers het aanbod met bijna 150.000 banen overtreffen, aldus de HBO-Raad.