Tekort van 1,6 mld door ziektekosten; Oorzaak medicijnverbruik

DEN HAAG, 28 MAART. Het kabinet kampt met een tekort van 1,6 miljard gulden op de uitgaven in de gezondheidszorg. Het tekort zal deels door een verhoging van de ziektekostenpremies worden weggewerkt.

Dit maakte minister-president Kok gisteren bekend na afloop van kabinetsberaad over de rijksbegroting van volgend jaar.

Het tekort in de volksgezondheid komt voor een groot deel door gestegen medicijngebruik, terwijl ook de kosten van medicijnen zijn toegenomen. Premier Kok noemde het tekort “heel vervelend”. Hij onderstreepte dat het kabinet geen middelen heeft om de kosten en het gebruik van medicijnen te beïnvloeden.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de uitgaven voor de volksgezondheid in deze kabinetsperiode elk jaar met 1,3 procent mogen stijgen. Het bedrag van 1,6 miljard is een overschrijding op de begroting van 1999. Politieke partijen willen in een volgende kabinetsperiode meer geld uittrekken voor de zorg.

Volgens Kok laat het kabinet op de rijksbegroting geen tekort achter voor het kabinet dat na de verkiezingen van 6 mei gevormd moet worden.

De rijksbegroting bestaat uit de uitgaven en inkomsten van het rijk, met uitzondering van die voor de sociale zekerheid en voor de gezondsheidszorg, die elk een eigen begroting hebben. De rijksbegroting is onder meer sluitend gemaakt door departementen niet volledig, maar slechts voor een kwart te compenseren voor de hogere prijzen waarmee ze door de inflatie geconfronteerd worden. Om de rest van de prijsstijgingen te betalen zullen de ministeries op hun eigen begrotingen moeten zien te bezuinigen.

Door de gedeeltelijke prijscompensatie kan het kabinet onder meer de tegenvaller van 600 miljoen gulden wegens de gestegen kosten van de opvang van asielzoekers dekken.

Hetzelfde geldt voor de 200 miljoen gulden die het kabinet extra kwijt is omdat het aantal mensen dat huursubsidie aanvraagt is gestegen. Verder wil het kabinet de afdracht aan de Europese Unie wat verminderen.

Het kabinet trekt 1,9 miljard gulden uit voor verbetering op de korte termijn van het wegennet en het openbaar vervoer. Het wordt besteed aan verbetering van de rijkswegen A4 (Rotterdam-Schiphol) en A16 (Rotterdam-Breda), openbaar vervoer in de regio Amsterdam (Noord-Zuidlijn en IJ-tram) en ontsluiting van nieuwe stedelijke gebieden in Twente en bij Deventer.

Pagina 3: Kabinet akkoord met elf landen voor EMU

Een half miljard is afkomstig uit de pot voor economische structuurversterking en 1,4 miljard gulden uit de veiling van mobiele telefoonfrequenties. Deze verkoop leverde in totaal 1,8 miljard gulden op; met de overblijvende vierhonderd miljoen wil het kabinet het millenniumprobleem te lijf gaan.

Kok maakte duidelijk dat in de sociale zekerheid sprake is van een overschot van negenhonderd miljoen. Het is volgens de premier niet mogelijk om dit overschot te gebruiken om het tekort in de zorg te verlagen. Beide begrotingen zijn afhankelijk van premie-inkomsten, die niet voor andere doelen gebruikt mogen worden dan waarvoor ze zijn opgebracht.

Ondanks het tekort in de gezondheidszorg gaat het financieringstekort van de overheid volgend jaar met 0,1 procent omlaag. Daarmee komt het tekort uit op 1,4 procent.

Het Europese Monetaire Instituut riep Nederland deze week nog op het financieringstekort zo snel mogelijk terug te dringen naar nul procent. Dit met het oog op de toelatingscriteria voor de Europese muntunie. Vorige week bracht de Europese Commissie een positief advies uit omtrent de toelating van elf landen tot die muntunie. Kok maakte gisteren duidelijk dat de Nederlandse regering met dit advies instemt.

In lijn met de Europese Commissie stelt Nederland de voorwaarde dat België en Italië aanvullende maatregelen op hun begroting nemen. Hun staatsschuld ligt boven de 100 procent, waar het EMU-criterium 60 is. De Italiaanse premier Prodi heeft toegezegd dat in uiterlijk 2001 het financieringstekort terug zal zijn gebracht naar 1 procent en de schuld in 2003 van 130 procent nu naar 100 procent.

Premier Kok gaat er vanuit dat die aanvullende maatregelen in beide landen in mei politieke steun hebben. In Italie hebben de communisten, die deel uitmaken van de regering, eerder reserves getoond tegenover verdere ingrepen in de begroting.