Rampjaar

Journalisten zijn al net zo min als Kamerleden op de hoogte van geschiedkundige feiten. Guus van Holland schrijft in De Bestuurskamer (NRC Handeslblad, 21 maart) dat een smid in Naarden zich in 1672 te weer stelde tegen de Spanjaarden.

Maar wat moesten die Spanjolen daar dan? We hadden toch al een kwart eeuw vrede met die mensen? Omschreven heldendaad vond dan ook precies een eeuw eerder plaats. Weliswaar was Naarden ook in 1672 het slachtoffer van oorlogsgeweld maar toen waren de Fransen de boosdoeners.

    • H. Malta