President van Namibië in Nieuwegein

Sam Nujoma, de president van Namibië, brengt een officieel bezoek aan Nederland. In Nieuwegein bedankte hij voormalige actievoerders en plantte hij een boom in het Rundu-bos.

NIEUWEGEIN, 28 MAART.Het was een weerzien tussen oude bekenden. Sam Nujoma genoot er zichtbaar van. De 69-jarige president van Namibië bracht voor het eerst sinds hij negen jaar geleden tot staatshoofd van de onafhankelijke republiek in zuidwest-Afrika werd gekozen, een officieel bezoek aan Nederland. “We zullen nooit de enorme bijdrage aan onze onafhankelijkheid uit Nederland vergeten”, zei de 69-jarige president tot enkele tientallen vertegenwoordigers van voormalige actiegroepen en van vier gemeenten - Nieuwegein, Smallingerland, Lingewaal en Maarssen - die banden onderhouden met zustersteden in Namibië.

Nujoma leidde vele jaren de SWAPO (South West Africa's People Organisation), die streed tegen de overheersing van het Zuid- Afrikaanse apartheidsregime en voor de onafhankelijkheid van Namibië, dat ooit een Duitse kolonie was. In de jaren zeventig en tachtig was hij vaak in Nederland als gast van het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en van Sietse Bosgra, oprichter van het Angola Comité, die hij in Nieuwegein prees als “onze kameraad in de gewapende strijd.” Bosgra overhandigde symbolisch een deel van het Namibië-archief van het KZA, gewikkeld in een geboortebewijs, dat het comité destijds in grote aantallen liet drukken ten behoeve van Namibische kinderen die als vluchteling in Angola waren geboren.

Nieuwegein, zelfs slechts 27 jaar oud, onderhoudt nauwe betrekkingen met het stadje Rundu, een voormalige garnizoensplaats van het Zuidafrikaanse leger, dat in de jaren tachtig in Angola tegen de door het oostblok gesteunde MPLA-regering in Luanda streed. Burgemeester Jan Laan van Nieuwegein zei dat de band met Rundu behalve door de gemeente vooral door kerken, scholen en vrouwengroepen wordt gedragen. Toegejuicht door schoolkinderen plantte Nujoma een boom in het Rundu-bos dat een woonwijk van Nieuwegein bescherming zal bieden tegen de geluidsoverlast van een nabijgelegen autoweg.

Nujoma die zondag naar Moskou vertrekt, riep zijn gehoor op in Namibië te investeren, nadat hij de Nederlandse regering nog eens publiekelijk had bedankt voor de ontwikkelingshulp sinds de onafhankelijkheid in 1990. De Nederlandse hulp, dit jaar 15 miljoen gulden, is vooral besteed aan projecten voor waterzuivering, onderwijs en de reïntegratie van voormalige SWAPO-strijders die na de onafhankelijkheid werkloos werden. Minister Pronk zegde Nujoma toe dat de financiele hulp nog enige tijd wordt voortgezet, maar meer gericht zal worden op handelsbevordering en investeringen.

Namibië heeft ruim anderhalf miljoen inwoners, is rijk aan vis en bodemschatten, zoals diamant en ertsen, en sinds kort ook aan aardgas, dat een exploratiemaatschappij van Shell op grote diepte aanboorde voor de Atlantische kust. Shell is volgens een woordvoerder van Shell Nederland bereid deel te nemen in de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale. Voor de exploitatie van het aardgas dient eerst een produktieplatform in zee te worden gebouwd. Nujoma zou zijn driedaagse bezoek aan Nederland vandaag afsluiten als gast van Shell en de NAM, met een excursie naar het produktieplatform K14 op de Noordzee ter hoogte van Den Helder.

    • Jan Gerritsen