Politie kreeg 3715 banen erbij onder Paars

DEN HAAG, 28 MAART. De politie heeft er in de afgelopen vier jaar 3.715 extra full-time arbeidsplaatsen bij gekregen, aldus minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken).

Dijkstal schrijft dit in een gisteren aan de Tweede Kamer verzonden brief. Het gaat om zowel agenten als om administratief-technisch ondersteunend personeel. Daarnaast, zo schrijft de bewindsman, is het door het vorige kabinet genomen besluit om de politiesterke met 1.000 full-time banen te verminderen, ongedaan gemaakt. In totaal zijn er volgens Dijkstal 4.700 banen bijgekomen. Voor uitbreiding van de politie had Dijkstal in deze kabinetsperiode 490 miljoen gulden beschikbaar.

De uitbreiding van de politie, het zogenoemde 'meer blauw op straat', was de afgelopen vier jaar een heikel punt. Dijkstal kon lange tijd niet aangeven of de beoogde doelstelling van het kabinet, 3.900 politiemensen extra in periode 1994-1998, werd gehaald.

De bewindsman meent in zijn brief dat deze 'paarse' doelstelling nu nagenoeg is behaald. Weliswaar is politiesterkte vorig jaar te weinig gegroeid (547 in plaats van 704 arbeidsplaatsen), maar dat tekort moet dit jaar worden goed gemaakt, aldus Dijkstal.

De Algemene Rekenkamer slaagde er de afgelopen jaren niet in de juiste politiesterkte te berekenen. Daarvoor waren de gegevens bij de korpsen en het departement te onoverzichtelijk. Dijkstal stelt nu in zijn brief dat de kwaliteit van deze informatie “sterk is verbeterd”. Het ministerie zou een eenduidig beeld van zowel de sterkte zelf als de verdeling van de sterkte over de verschillende categorieën politiepersoneel kunnen geven.

De grootste oppositiepartij CDA reageert sceptisch. Volgens Kamerlid Gabor heeft het kabinet aan het begin van de regeerperiode 4000 extra politiemensen beloofd. Gabor heeft bovendien weinig vertrouwen in de wijze waarop Dijkstal de arbeidstijdverkorting bij de politie wil opvangen, van 38 naar 36 uur per 1 oktober. Hij vreest dat hierdoor per 1 oktober “het gat van Dijkstal” ontstaat van 2000 man.