Oplichting in religieuze vermomming

RIJSWIJK, 28 MAART. Crimineel gedrag met godsdienst als excuus komt vaak voor binnen orthodox-protestantse kerken. Dit zegt M. van Hoeven, directeur van de stichting De Keursteen, die zich ten doel stelt financiële onregelmatigheden in orthodox-protestants Nederland te bestrijden.

In de dertien maanden dat Stichting De Keursteen malversaties binnen de kerken onderzoekt, kwamen gemiddeld dertien klachten per week binnen over ouderlingen, dominees en andere kerkelijke leiders die misbruik maakten van het vertrouwen van gemeenteleden. Ongeveer om de week stuit de stichting op een overtreding die wordt gemeld bij justitie, aldus Van Hoeven.

De aard van de delicten varieert van het opzettelijk verhullen van misbruik tot het verduisteren van grote geldsommen. Zo werden deze week de 76-jarige ex-directeur van het streng-gereformeerde bejaardenhuis Rehoboth ('De Heere heeft ruimte gemaakt') in Rotterdam en diens zoon gearresteerd op verdenking van oplichting van ten minste twintig gereformeerde bejaarden voor in totaal enige miljoenen guldens.

De ex-directeur, een streng-gereformeerde ouderling, lichtte ook de geestelijk gehandicapte zoon van een van de bejaarden voor drie ton op. Volgens een woordvoerder van justitie in Rotterdam kon het tweetal mede dankzij informatie van De Keursteen worden aangehouden.

Volgens prof.ds. A. van der Meiden, die orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland beschreef, worden “grote zaken” binnen de kerken toegedekt “onder het mom van broederliefde”. Hij wijst op de aardrijkskundeleraar aan de vrijgemaakt-gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort, die deze week tot twintig maanden celstraf werd veroordeeld wegens seksueel misbruik van zijn leerlingen. Dat de school het misbruik jarenlang had verzwegen, is volgens Van der Meiden te wijten aan “een vorm van barmhartigheid” die ten onrechte aan de Bijbel wordt ontleend.

Pagina 31 ZATERDAGS BIJVOEGSEL

    • Guido de Vries