Olympic Airways

In NRC Handelsblad van 4 maart las ik het artikel van Frans van Hasselt met als titel 'Griekse 'inhaalrace' naar EMU'. In hoofdzaak ging dit artikel over Olympic Airways. Van Hasselt creëert een negatief beeld van Olympic Airways en trekt daarbij de reputatie van het bedrijf in twijfel.

Olympic Airways is de eerste noch de laatste luchtvaartmaatschappij die volgens EU-voorschriften van een publieke onderneming omgetoverd moet worden tot een particulier bedrijf, in gedaante en werkwijze. Dat was overigens ook het doel van het saneringsplan van februari 1994, dat de goedkeuring van de Europese Commissie had. Als gevolg daarvan werd de schuld van vier miljard gulden kwijtgescholden in hetzelfde jaar en begon het bedrijf winst te maken.

Van Hasselt spreekt van 350 miljoen gulden aan bevroren leningen. Dit bedrag betreft geen leningen, maar een verplichting van de aandeelhouder (staat) om het aandelenkapitaal te vergroten.

Inkrimping van het personeel was een onderdeel van het saneringsplan en is als zodanig ook doorgevoerd. In drie jaar zijn 2.759 werknemers uit het bedrijf vertrokken. De werknemers die bleven accepteerden een bevriezing van de lonen voor twee jaar (1994, 1995 en in enkele gevallen ook nog 1996), arbeidstijdverlenging en bovenal rust in de werksfeer.

Tijdens de sanering werkte het adviesbureau McKinsey aan een plan voor reorganisatie van functies en personeel. Dit plan is goedgekeurd door de aandeelhouder (staat) en is inmiddels gereed voor toepassing. De nieuwe president van Olympic Airways, door de heer Van Hasselt 'vliegexpert' genoemd, de heer Th. Tsakiridis, tracht op dit moment met zijn beleid vaart te zetten achter de sanering.

Ik wil de positie van Olympic Airways los koppelen van die van de overige 'DEKO' (staatsbedrijven) en met name de financiering daarvan, die volgens Van Hasselt in handen van de overheid is. Dat Olympic Airways zijn eigen projecten financiert, blijkt uit de aanschaf van zes vliegtuigen van het type Airbus 340 en acht van het type Boeing 737-800.

Olympic Airways heeft onlangs de rechten verkregen over de brandstoflevering aan het nieuwe vliegveld in Spata (Athene). De verplichte verhuizing van Olympic Airways van het vliegveld 'Hellinikon' naar het vliegveld in Spata, wordt ook door het bedrijf betaald.

    • G. Kaloudis
    • Oa-Directeur Nederland