Meer ruimte werkloze starters

DEN HAAG, 28 MAART.Mensen met een uitkering krijgen meer ruimte om een eigen bedrijf te beginnen. Minister Melkert en staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) willen het starterskrediet verhogen en de periode waarin het inkomen kan worden aangevuld verlengen.

Bijstandsgerechtigden die voor zichzelf willen beginnen, kunnen nu maximaal 42.000 gulden krediet krijgen van de gemeente. Uit onderzoek is gebleken dat dat bedrag in veel gevallen te laag is. Daarom stellen minister Melkert en staatssecretaris De Grave voor het starterskrediet te verhogen tot 60.000 gulden.

Ook is gebleken dat de periode waarin het inkomen van de starter tot bijstandsniveau kan worden aangevuld (nu achttien maanden) te beperkt is. De bewindslieden van Sociale Zaken komen met het voorstel die periode te verdubbelen.

Verder opperen zij een periode in te stellen waarin de betrokkenen de start van hun bedrijf kunnen voorbereiden. In die tijd zijn de adspirant-ondernemers vrijgesteld van sollicitatieplicht. Hun bijstandsuitkering loopt door. Gedurende deze periode kunnen de starters begeleiding krijgen en een beroep doen op een krediet voor kleine investeringen of marktonderzoek.

Ook voor mensen met een werkloosheidsuitkering of die in de WAO zittenwillen Melkert en De Grave de voorwaarden verbeteren. Beide groepen hebben nu anderhalf jaar de tijd om zich te bewijzen. Volgens de nu geldende regeling moeten ze dan kiezen: of stoppen met hun bedrijf en weer terugvallen in hun uitkering of doorgaan, hetgeen betekent dat het recht op de uitkering vervalt. De bewindslieden willen deze periode bij wijze van experiment verlengen.

1. R. Boers-Da Silva