Kostwinner (1)

Alleenstaanden met of zonder thuiswonende kinderen behoren tot de hoogste premie- en belastingbetalers. Zij betalen ongeacht het inkomen de premie voor de partner en kinderen van de traditionele kostwinner. Het fiscale stelsel met een dubbele belastingvrije som voor de alleenverdiener met partner is bovendien verantwoordelijk voor een forse verlaging van de premiebetaling. De alleenstaande kostwinner (met kinderen) zonder partner wordt hierdoor nog eens extra afgestraft voor de onevenredige opgelegde solidariteit.

Met een belastingvrije som van 14.000 gulden voor de bevoorrechte kostwinner legt de fiscus opnieuw een claim op de alleenstaanden. Met slechts een gehalveerde belastingvrijstelling ten opzichte van het paar leveren de solisten de hoogste bijdrage voor de partnerverzekeringen in de volksverzekeringen. Men spreekt dan van een 'een onevenredig beroep op de solidariteit van alleenstaanden'. De hoogte van het inkomen per huishouden speelt hierbij geen enkele rol. De gevolgen bleven dan ook niet uit. In de armoedestatistieken scoren de alleenstaanden het hoogst. Onderzoek naar de oorzaak hiervan door minister Melkert als verantwoordelijke bewindsman is echter tot op heden uitgebleven. De huisvrouwensubsidie die door Lubbers (Brieven, 17 maart) wordt geclaimd komt kennelijk uitsluitend toe aan de partners van (rijke) gehuwde kostverdienende mannen.

In zijn pleidooi voor meer aandacht voor zorg en opvoeding van kinderen ten gunste van het traditionele gezin wordt door Lubbers zonder meer voorbijgegaan aan bovenstaande problematiek.

Het is beter die belastingvrije som af te schaffen en de opbrengst ten gunste te laten komen van alleenstaande huishoudens als erkenning voor hun onvrijwillige en onbetaalde sponsoring.

    • Judith van Buuren Delft