KNVB houdt vast aan invoering van de clubcard

ZEIST, 28 MAART. De KNVB ondersteunt slechts ten dele het alternatieve plan voor de Persoonsgebonden Clubcard zoals dat donderdag is gepresenteerd door de voorzitters Van der Velde (Heerenveen) en Sporre (Zwolle).

De bond houdt vast aan invoering van de clubcard. Volgend seizoen wordt bij zeven clubs met de PCC geëxperimenteerd. De Tweede Kamer eist van de KNVB het jaar daarop een volledige invoering van de clubcard. Van der Velde en Sporre willen de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de aanhang in het geheel bij de clubs leggen. Een PCC is in hun ogen daarom slechts hinderlijk en treft hooguit de goedwillenden. Onder het motto 'de vervuiler betaalt' willen ze clubs in de gelegenheid stellen zelf supporters uit te sluiten. (ANP)