KLM'ers klagen over gezondheid

SCHIPHOL, 28 MAART. Veertig tot vijftig medewerkers van de KLM vrezen dat hun identieke gezondheidsklachten verband houden met de opslag van wrakstukken van de El Al-Boeing die in 1992 is neergestort in de Bijlmer. Het personeel heeft gewerkt in de hangar waar delen van het vrachtvliegtuig lagen opgeslagen. De klachten betreffen onder meer vermoeidheid, gewrichtspijn en ademhalingsmoeilijkheden.

Volgens de KLM is er geen reden tot zorg en bestaat er evenmin een relatie tussen het ziektebeeld en de wrakstukken waar vermoedelijk verarmd uranium in zat. Eerder röntgen-technisch onderzoek heeft volgens een woordvoerder uitgewezen dat er geen gevaar bestaat voor de gezondheid.

In september vorig jaar is in de loods nog radioactiviteit vastgesteld. Op de vloer waar lange tijd de wrakstukken van het vrachtvliegtuig hebben gelegen, is verarmd uranium aangetroffen. De besmette plek is daarop schoongemaakt. De straling was volgens de KLM dusdanig laag dat er geen gevaar is geweest voor de gezondheid.

Onder werknemers die in hangar acht op Schiphol-Oost werken, heerst echter onrust. De KLM wil proberen de onrust weg te nemen door een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen opgeslagen stoffen en het ziektebeeld. De luchtvaartmaatschappij is eigenaar van de loods. Wie het onderzoek gaat uitvoeren is nog onbekend.

De KLM gebruikt de hangar zelf al jaren niet meer. De loods wordt verhuurd aan bedrijfjes die onder meer kleinere vliegtuigen onderhouden en aan clubs van hobbyisten. Volgens FNV-bestuurder J. Smeets heeft een groep van veertig à vijftig mensen zich sinds eind vorig aangediend met klachten bij een meldpunt van de KLM-Arbodienst. Die klachten bleven ook nadat de arbodienst controles had uigevoerd en constateerde dat een verband met de straling onwaarschijnlijk was. Volgens Smeets hebben de FNV en de ondernemingsraad daarom aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek.

Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat de El Al-Boeing vervoerde. Omwonenden in de Bijlmer maken zich tot op heden zorgen over de gevolgen van verbrand uranium dat in de contragewichten van het toestel zat, of van onbekende stoffen.