Kabinet-Kok akkoord met 11 kandidaten euro

DEN HAAG, 28 MAART. De Nederlandse regering stemt er mee in dat de Europese muntunie per 1 januari 1999 begint met elf landen.

In lijn met de Europese Commissie eist Nederland dat België en Italië aanvullende maatregelen op hun begroting nemen. Hun staatsschuld ligt boven de 100 procent, waar het EMU-criterium 60 is. Premier Kok gaat er vanuit dat die aanvullende maatregelen in beide landen in mei politieke steun krijgen.