JIKKIE

In de bijlage W&O van 14 maart stond een column van Leo Prick getiteld 'Jikkie'. Prick doet het voorkomen alsof D66 Amsterdam, in de persoon van lijsttrekker Jikkie van der Giessen, een 'onhandige' opmerking van VVD-lijsttrekker Harrie Groen heeft aangegrepen om de VVD van 'racisme' te kunnen beschuldigen. En dat, zo wil Prick zijn lezers doen geloven, op een moment dat D66 vanwege haar benarde electorale positie een stok nodig had om de hond mee te slaan: in verkiezingstijd.

Ten eerste dit: de bewering dat Van der Giessen Groen van racisme heeft beschuldigd, is aantoonbaar onjuist. Iedereen die het lijsttrekkersdebat op AT5, waarnaar Prick verwijst, heeft gezien, weet dat Van der Giessen op geen enkele moment het woord racisme in de mond heeft genomen.

De grootste gotspe begaat Prick echter als hij het doet voorkomen alsof D66, in de hoop er electoraal garen bij te spinnen, de onderliggende discussie is gestart, en niet de VVD. Harrie Groen poneerde, in verkiezingstijd, de stelling dat allochtone jongeren, ik citeer, “niet alleen een taal-, maar ook een intellectuele achterstand hebben”. D66 heeft niets anders gedaan dan openlijk stelling nemen tegen dit soort argumentaties. Daar mag Prick verder het zijne van denken en er zijn eigen fantasieën over electorale beweegredenen op loslaten, maar laat hem dan zijn lezers niet de feiten, en vooral de ordening van de feiten, onthouden.

    • Arjen de Wolff