Internet op slot

Uit het hoofdartikel van 25 maart, waaraan de aloude misvatting dat 'vrije toegang tot informatie' gelijk staat met 'gratis toegang tot informatie' ten grondslag lijkt te liggen, citeer ik “Internet moet het hebben van de vrijheid van informatie.

Het alternatief, een elektronisch merkteken voor copyrightmateriaal, verdraagt zich slecht met de privacy van de gebruikers.''

Als dit laatste inderdaad de mening van de steller zou zijn, dan pleit hij ongetwijfeld voor het meegeven door de openbare bibliotheken van boeken aan anonieme lezers. Anders zou de privacy van de gebruikers immers worden bedreigd?

    • J. Somerwil