Grondwet

Ir. Moresco schrijft (19 maart) dat voor het houden van een referendum geen grondwetswijziging nodig is, omdat in de huidige grondwet nergens een verbod op het houden van een referendum staat. Aangezien hetgeen niet is verboden is toegestaan, bestaat nu al geen enkel beletsel voor het houden van een referendum, aldus Moresco.

Deze stellingname lijkt mij aanvechtbaar en is naar mijn mening nergens op gebaseerd. Ik wijs daarom op het bekende handboek van het Nederlandse Staatsrecht van prof.mr. Van der Pot, bewerkt door prof.mr. Donner. Een echt referendum - aldus dit handboek - is een zo belangrijke correctie op ons proces van wetgeving, dat het slechts langs grondwettelijke weg kan worden ingevoerd.

    • A. Rijke