Gorée

Inderdaad heeft het Afrikaanse eiland Gorée (Z 21 maart) zijn naam aan de Hollanders te danken. Zij waren er heer en meester van 1627 tot 1677. Toen werd het Frans bezit.

Absoluut onjuist is echter het verhaal dat het Maison des Esclaves door Hollanders gebouwd zou zijn. Het huis dateert uit de tweede helft van de achttiende eeuw (1786) en is gebouwd door de kinderen van Jean Pépin, een voormalig scheepschirurgijn. De mythe van de Hollandse oorsprong wordt hardnekkig door de custos in stand gehouden. Om het allemaal nog echter te maken heeft hij een klein zijkamertje met een granieten gootsteentje gebombardeerd tot een 'cuisine Hollandaise'.

    • P.J. van Wiechen