FNV wil meldpunt voor 'arbo-klachten'

DEN HAAG, 28 MAART. Vakcentrale FNV pleit voor een permanent landelijk meldpunt voor klachten over arbodiensten. Volgens de bond voelen werknemers zich bedreigd door de diensten en de bedrijfsartsen die werknemers controleren op ziekte.

FNV-voorzitter De Waal overhandigde gisteren aan staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) de eerste resultaten van een telefonische klachtenlijn die de FNV sinds twee maanden heeft opengesteld. De Grave zegde gistermiddag toe een bijdrage te willen leveren aan het door de vakcentrale bepleite centrale meldpunt.

De arbodiensten zijn commerciële organisaties en controleren onder meer het verzuim van zieke werknemers en geven advies over veiliger en gezonder werken. Werkgevers zijn sinds 1 januari van dit jaar verplicht om een arbodienst in de arm te nemen. Volgens De Waal zorgt dat er voor dat de diensten en bedrijfsartsen vooral het belang van de werkgever trachten te dienen en de werknemer uit het oog verliezen.

Daarmee samen hangt de privatisering van de Ziektewet waardoor werkgevers de uitkering tijdens ziekte een jaar lang betalen. Een groot deel van de - niet geverifieerde - klachten die het FNV kreeg betrof dan ook zieke werknemers die door bedrijfsartsen werden gedwongen aan het werk te gaan. Een aantal bellers kreeg van de arts van de arbodienst het advies om bij overspannenheid of bij een conflict met de werkgever zelf ontslag te nemen.

Enkele dagen geleden bleek uit onderzoek van TNO dat bedrijfs- en verzekeringsartsen zelf ook vrezen dat zij hun onafhankelijke positie kwijtraken door de privatisering van de Ziektewet.