Excuses aan joden Slowakije

BRATISLAVA, 28 MAART. De katholieke bisschoppen van Slowakije hebben de joodse gemeenschap vergiffenis gevraagd voor de vervolging en vernietiging van Slowaakse joden in de Tweede Wereldoorlog, toen Slowakije een vazalstaat van het Derde Rijk was.

Na een bijeenkomst in Trnava gaf de bisschoppenconferentie een verklaring in die zin uit. In de verklaring werden “alle katholieken en alle mensen van goede wil” opgeroepen alle vooroordelen af te zweren. De fascistische Slowaakse staat die tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond, werd geleid door de katholieke priester Josef Tiso, die na de oorlog als oorlogsmisdadiger is geëxecuteerd. (AP)