Domineesbestaan

In het artikel van Jaap Boerdam van 21 maart werd een archaïsch en idyllisch beeld van het domineesbestaan geschilderd.

Helaas, de tijd dat dominee het allemaal rustig aan kon doen en lekker veel kon studeren is voorbij. Ook in de pastorie rinkelt de telefoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat; dominee verplaatst zich niet meer wandelend of fietsend door 'zijn' dorp, maar wordt geacht te beschikken over een auto om zich in het veel grotere werkgebied van vandaag te verplaatsen. En veel predikanten koesteren de pose van het druk zijn en hebben de 70-urige werkweek als 'normaal' omarmd.

Is het een wonder dat overspannenheid onder predikanten geen ongewoon verschijnsel is? Het zou van veel wijsheid getuigen als kerken en predikanten zelf het goede voorbeeld zouden geven en de oprukkende 24-uurseconomie een halt zouden toeroepen. Verander de wereld, begin bij jezelf.

    • Dirk Tijsen
    • Echtgenoot van Predikant