Weer minister van Antillen afgetreden

ROTTERDAM, 27 MAART. De Antilliaanse minister L. Chance heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Chance is de tweede minister in één week die opstapt. Afgelopen dinsdag keerde minister P. Atacho (Justitie) het demissionaire kabinet-Pourier de rug toe.

Chance (Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie) vertrekt naar zijn zeggen omdat hij niet voldoende steun meer heeft in het parlement (de Staten), dat gisteren is geïnstalleerd. In het nieuwe parlement heeft zijn partij (de SPA van St. Maarten) slechts één vertegenwoordiger. Vóór de verkiezingen van 30 januari had de SPA twee zetels. Chance werd in 1962 Statenlid, in 1969 was hij voor het eerst minister. Onder Pourier was hij vice-premier. Chance zegt dat zijn samenwerking met Pourier en de andere ministers goed verliep.

Het Antilliaanse kabinet, dat normaal uit zeven ministers bestaat, telt nog slechts vier bewindslieden. Minister E. Strauss (Ontwikkelingssamenwerking) werd begin januari gedwongen af te treden, nadat haar partij (de PDB van Bonaire) in conflict kwam met de andere regeringspartijen. De PDB weigerde verder mee te werken aan het ingrijpende saneringsbeleid van het kabinet-Pourier. Atacho trad eerder deze week af na kritiek van een parlementaire onderzoekscommissie op zijn gevangenisbeleid.

Het nieuwe Antilliaanse parlement telt tweeëntwintig afgevaardigden van de vijf eilanden. Er zijn dertien nieuwe leden. De PAR van premier Pourier is met vier vertegenwoordigers de grootste partij. De vorming van een nieuw kabinet laat nog steeds op zich wachten. Bij de verkiezingen op 30 januari zijn de coalitiepartijen hun ruime meerderheid kwijtgeraakt.

De oppositiepartijen wijzen een kabinet met Pourier af, maar ze willen ook niet met elkaar samenwerken. “Het is politiek helemaal niet aantrekkelijk in de regering te gaan zitten, terwijl de staatskas leeg is en van alle kanten problemen opduiken. De oppositiepartijen willen daarom liever pas na de eilandsverkiezingen van volgend jaar een regering vormen”, aldus een woordvoerder van de een van de regeringspartijen gisteren.

Minister J. Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) heeft het bezoek dat hij van 29 maart tot 3 april aan de Antillen wilde brengen, “enige tijd” uitgesteld. Voorhoeve had alle vijf eilanden willen aandoen. Hij zou pas naar de Antillen willen gaan als er een nieuw kabinet is gevormd.

Intussen duurt de staking van de bewakers van de gevangenissen op Curaçao (Koraal Specht), Bonaire en St. Maarten voort. Ze eisen vrijlating van een collega, die wordt verdacht van zware geweldpleging tegenover gestraften, op 30 december van het vorige jaar. De staking betekent dat ook de rechtspraak is verlamd. De cipiers doen op de Nederlandse Antillen ook dienst als parketpolitie.