Verlies Hes Beheer' door buitengewone lasten

ROTTERDAM, 27 MAART. Hes Beheer, dat vooral belangen heeft in havenbedrijven, heeft vorig jaar een verlies geleden van 21,8 miljoen gulden. In 1996 was dat 64 miljoen gulden. Het verlies van vorig jaar is veroorzaakt door bijzondere lasten van 26,6 miljoen gulden. De directie van HES Beheer zegt dan ook voor 1998 een positief resultaat te verwachten.

De buitengewone lasten hadden betrekking op een afboeking in Brazilië, het nog resterende deel van de vordering op het gefailleerde Bell Lines, een vergoeding in verband met de herfinanciering van bankkredieten en een toevoeging aan de herstructureringsvoorziening. Het laatste houdt verband met maatregelen bij het overslagbedrijf EBS in Rotterdam.

Met uitzondering van EBS en de deelneming in Brazilië hebben alle deelnemingen vorig jaar positief bijgedragen aan het resultaat. Het bedrijfsresultaat kwam op 14,9 miljoen. In 1996 was het bedrijfsresultaat nog 3,6 miljoen guldennegatief.

De som van de bedrijfsopbrengsten nam met 10,4 procent af tot 145,4 miljoen, maar de bedrijfslasten gingen met 17,5 procent omlaag.

Ofschoon rekening was gehouden met een verdere omzetdaling, was deze scherper dan verwacht als gevolg van een qua opbrengst ongunstiger productmix en een aanhoudend sterke druk op de tarieven bij EBS.