Unilever: 2 miljard van pensioenen

ROTTERDAM, 27 MAART. Het voedings- en wasmiddelenconcern Unilever krijgt naar schatting twee miljard gulden terug van het eigen pensioenfonds Progress. Het fonds beschikt, mede dankzij de sterk gestegen aandelenkoersen van de laatste jaren, over veel meer vermogen dan voor de uitkering van de pensioenen noodzakelijk is.

Het is voor het eerst in Nederland dat een bedrijf zoveel geld van het eigen pensioenfonds ontvangt. Unilever Nederland kreeg de afgelopen jaren al in totaal 550 miljoen gulden van het pensioenfonds teruggestort. Daarnaast betaalt het bedrijf al sinds 1990 geen werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling. Ook de circa 7.000 werknemers van Unilever in Nederland betalen sinds die tijd geen pensioenpremie. De introductie van een nieuwe pensioenregeling - waarbij onder andere de VUT is vervangen door een individueel prepensioen - wordt eveneens volledig door het pensioenfonds betaald.

Die maatregelen hebben echter volgens het pensioenfonds van Unilever “de gewenste verhouding (tussen vermogen en verplichtingen, red.) in onvoldoende mate dichterbij gebracht”. Eind 1997 had het fonds een vermogen opgebouwd van bijna 8 miljard gulden, tegen pensioenverplichtingen van circa 4,2 miljard gulden. Daarmee komt de dekkingsgraad op zo'n 185 procent.

Pagina 17 UNILEVER