Sportbonden akkoord met Van der Reijden

PAPENDAL, 27 MAART. Oud-staatssecretaris J. van der Reijden verwacht zonder problemen een nieuwe voorzitter te vinden voor de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF. “Als ze mij gevonden hebben, moet dat met een ander ook lukken”, zei de beoogde interim-voorzitter van de sportbond gisteren laconiek. “Er moet iemand komen, ik ga een lijstje maken.”

Formeel zal Van der Reijden pas bij de algemene ledenvergadering op 12 mei als interim-voorzitter van NOC*NSF worden benoemd. Tot die tijd zal hij in de functie van 'adviseur' van het bestuur zijn werkzaamheden kunnen doen. De bondsvoorzitters gaven daartoe gisteravond tijdens een informele bijeenkomst op sportcentrum Papendal hun toestemming.

Van der Reijden heeft een dubbele opdracht. Hij dient een definitieve opvolger te vinden van de in opspraak geraakte Wouter Huibregtsen, en hij zal de organisatie bij NOC*NSF doorlichten. “Het is weer eens wat anders”, gaf de voorzitter van omroeporganisatie Veronica als belangrijke reden om de onbezoldigde opdracht te aanvaarden.

Van der Reijden ziet in zijn speurtocht naar een voorzitter geen overeenkomsten met de recente problemen bij de voetbalbond, dat voor zijn sectiebestuur na het aftreden van Staatsen geen nieuwe kopman kon vinden. “Dat is wat anders”, aldus Van der Reijden. “De KNVB had iets moeilijks achter de rug. Daar bestaan intern grote tegenstellingen, een structureel probleem. Bij NOC*NSF praten we over één incident. Maar er is geen opstand, er is geen geld weg en er zijn ook geen fundamentele verschillen tussen bestuursleden. Het is echt niet zo dramatisch.”

Er staan nog geen namen op het lijstje van Van der Reijden. “Ik kan zo wat namen noemen, Dik, Nouwen, Erica Terpstra, Sylvia Tóth, enzovoort. Iedereen kan dat. Maar dat is te makkelijk. Het heeft pas nut als ik met een pak kennis over NOC*NSF naar zo'n man of vrouw kan gaan. Zo iemand kan dan pas beoordelen of het iets voor hem of haar is. We moeten dus niet ongeduldig zijn.” Het is de bedoeling dat Van der Reijden bij de najaarsvergadering in november de naam van een geschikte en geïnteresseerde kandidaat presenteert. “Dat moet kunnen.”

Van der Reijden liet doorschemeren dat hij zijn vizier vooral zal richten op personen met affiniteit voor sport die aan het einde van hun maatschappelijke carrière staan. “Je kan iemand die in volle glorie aan zijn of haar loopbaan werkt eigenlijk niet aan het voorzitterschap blootstellen. Het is voor zo iemand echt oppassen.”

In die optiek had de 71-jarige Van der Reijden zelf misschien ook een geschikte kandidaat kunnen zijn. Afgesproken is echter dat hij als interim-voorzitter niet voor het definitieve voorzitterschap in aanmerking komt. Hij heeft er vrede mee. “De teleurstelling was er tien jaar geleden. Na mijn periode als staatssecretaris heb ik wel de gedachte gehad van: hadden ze mij nou geen voorzitter kunnen maken.” Het was Huibregtsen die destijds bij NOC*NSF werd aangesteld.

Van der Reijden had onlangs een onderhoud met Anton Geesink. De interim-voorzitter beseft dat het van belang is dat de toekomstige voorzitter het goed kan vinden met het Nederlandse IOC-lid. Geesink had grote moeite met Huibregtsen en gaf hem als voorzitter geen kans. “Ik ken Anton al twintig jaar”, vertelde Van der Reijden gisteravond. “We hebben samen nog hard gelopen in Los Angeles. Toen konden we dat nog. Anton is niet zo'n boeman als iedereen misschien denkt. Hij heeft alleen een uitgesproken mening.”

Geesink krijgt overigens een brief van het voorzittersoverleg waarin zijn negatieve uitlatingen over Huibregtsen in een recent tv-interview worden betreurd. Het schrijven, opgesteld door de voorzitter van de amateursectie van de KNVB, J. Lesterhuis, zal geen verrassing voor het IOC-lid zijn omdat de inhoud van de brief in de bijeenkomst van gisteren werd bekendgemaakt. Geesink woonde de vergadering bij. Ook Huibregtsen zal een brief ontvangen. Daarin spreken de voorzitters hun waardering uit voor het werk dat hij voor de Nederlandse sport heeft verricht.

Van der Reijden had nog geen gesprek met zijn voorganger, die hij zegt goed te kennen. “Dat vond ik, voordat ik officieel was benoemd, zo hijgerig staan.”

De hoofdcommissaris van politie in Utrecht, P. Vogelzang, is kandidaat voor het bestuur van NOC*NSF. Hij zal op 12 mei worden voorgedragen. Vogelzang is voormalig directeur van de KNVB. Ook Ellen de Lange is een kandidate. Zij is de eerste gehandicapte die in Nederland afstudeerde aan de Academie voor Lichamelijke Oefening. Er zullen in mei twee nieuwe bestuurders worden gekozen.

    • Hans Klippus