Senaat stemt in met 18 miljard dollar voor IMF

WASHINGTON, 27 MAART. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met een afdracht van 18 miljard dollar voor het Internationale Monetaire Fonds (IMF). De Senaat steunde het voorstel van het Witte Huis om de financiën van het IMF weer op peil te brengen die waren aangetast door noodhulp aan de Aziatische landen. Die zijn sinds eind vorig jaar getroffen door een financiële crisis.

Het gaat om 14,5 miljard dollar voor aanvullen van het IMF-kapitaal, waarover de lidstaten vorig jaar al overeenstemming bereikten. Daarnaast nog 3,5 miljard dollar als bijdrage aan de internationale hulppakketten voor de crisislanden in Azië.

Minister van financiën Robert Rubin was gelukkig met het besluit van de Senaat. “Een IMF met voldoende middelen om een antwoord te geven op bedreigingen van de internationale financiële stabiliteit is van groot belang voor het welzijn van de Amerikaanse werknemers, het bedrijfsleven en de boeren”, zei Rubin.

De hulp aan het IMF moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Dat zal het voorstel, dat het in november vorig jaar niet haalde, op zijn vroegst half april in stemming brengen. Verwacht wordt dat een aantal leden van het Huis zal pleiten voor anti-abortus-clausules als beperkende voorwaarden voor het hulppakket. (Reuters, AP)