Rood boekt bescheiden winst over 1997

Chiptester Rood Testhouse International (Rood Technology) heeft over de tweede helft van 1997 een nettowinst behaald van 1,539 miljoen gulden waarmee het verlies over de eerste zes maanden is gecompenseerd.

De winst over het hele jaar kwam uit op 93.000 gulden tegen 162.000 gulden in 1996, na aftrek van buitengewone lasten van 3,070 miljoen gulden.

De omzet van de testactiviteiten bleef gelijk, de prijzen bleven onder druk staan.