Ritzen wil budget student verhogen

ROTTERDAM, 27 MAART. Minister Ritzen (Onderwijs en Wetenschappen) wil het budget van studenten verhogen en studeren goedkoper maken voor studenten met ouders uit lage inkomensgroepen. Dit staat in een concept-reactie van de minister op het in november gepresenteerde onderzoek naar het stelsel van studiefinanciering van de commissie-Hermans. Vandaag overlegt de ministerraad over de voorstellen.

Eén voorstel is om de basisbeurs of de aanvullende beurzen te verhogen met 25 of 50 gulden. Verder moeten studenten goedkoper kunnen lenen. Het kabinet wil als uitgangspunt 1.300 gulden per maand voor de kosten van levensonderhoud voor uitwonende studenten, in plaats van 1.189 gulden nu. Dat betekent dat studenten honderd gulden meer kunnen lenen. Studenten zouden bovendien meet tijd moeten krijgen voor hun studie: zeven in plaats van de huidige zes jaar. Ook moet de leeftijdsgrens van 27 jaar voor studiefinanciering verdwijnen - iedereen die voor zijn 25ste aan een studie begint, moet in aanmerking komen voor een beurs.

Daarnaast zou de ouderlijke-inkomensgrens voor het recht op een aanvullende beurs moeten worden verhoogd van 78.000 naar 83.000 gulden. De notitie bevat geen vaststaande maatregelen, maar een aantal “scenario's” voor het nieuwe kabinet, aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. De kosten van de uitvoering van de scenario's variëren van minimaal 248,5 miljoen gulden tot maximaal 1,3 miljard gulden.

Het stuk van Ritzen is opmerkelijk omdat hij de plannen van de commissie-Hermans aanvankelijk afwees. Hij vond dat Hermans te veel financiële verantwoordelijkheid legde bij de ouders van studenten, waardoor studenten uit arme gezinnen de dupe zouden worden. Toch neemt hij nu veel voorstellen over van Hermans, zoals goedkopere leenmogelijkheden en afschaffing van de leeftijdsgrens van 27 jaar.

De studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is positief over de concept-reactie van Ritzen, omdat die de studiedruk verlaagt en randvoorwaarden voor studenten verbetert. Toch zou de ISO liever een geheel nieuw stelsel voor studiefinanciering hebben. Volgens de Informatie Beheer Groep ontvangen 320.000 studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs.