Rapport Clingendael wordt herschreven

DEN HAAG, 27 MAART. De conclusies van een rapport van het veiligheidsinstituut Clingendael over het Nederlandse voorzitterschap in de Europese Unie, in de eerste helft van 1997, zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken “broddelwerk” en zullen worden herschreven.

Buitenlandse Zaken, dat met Defensie Clingendael subsidieert, noemt het rapport “onwetenschappelijk”, omdat het zijn kritische conclusies over het Nederlandse voorzitterschap niet baseert op het verkregen onderzoekmateriaal. Clingendael-directeur A. van Staden zei vanmorgen dat de conclusies van het in februari gereedgekomen ontwerp-rapport alsnog zullen worden herschreven. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van vier ministeries (Sociale Zaken, Landbouw, VROM en Verkeer en Waterstaat), waarvan ambtenaren was gevraagd om een oordeel over het Nederlandse voorzitterschap voorzover het specifieke beleidskwesties van hun departementen betrof.

In het algemeen waren die oordelen vrij positief, alleen op VROM hadden ambtenaren graag ,een hardere'' Nederlandse inzet voor milieukwesties in het Verdrag van Amsterdam gezien, bijvoorbeeld inzake mondiale doelstellingen op milieugebied.

Secretaris-generaal Van den Berg van Buitenlandse Zaken had zich volgens Van Staden onlangs ook tevreden over het onderzoek uitgelaten “met uitzondering van de conclusies”. “Ik zat daar zelf ook wel een beetje mee”, aldus Van Staden, die de kwestie overigens als “een storm in een glas water” ziet.