R. Falkenburg, J. de Jong

R. Falkenburg, J. de Jong e.a. (red.): Natuur en landschap in de Nederlandse kunst 1500-1850. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, deel 48, Waanders, 317 blz. ƒ 225,-

De bestudering van het geschilderde Nederlandse landschap is niet alleen meer stilistisch van aard. Een iconologische en een cultuurhistorische benadering van de laatste twintig jaar heeft veel duidelijk gemaakt over de betekenis van deze onderwerpen en de functie van het landschap in de Nederlandse interieurs en hun plaats op de kunstmarkt.