Quentin Skinner

Quentin Skinner: Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. Gebonden, Cambridge Univ. Press 1996, van ƒ 132,30 voor ƒ 29,90. Scheltema Amsterdam.

Zeer gedegen wetenschappelijke studie over de politieke theorieën van de Engelse wijsgeer Thomas Hobbes (1588-1679). Skinner verzette een enorme hoeveelheid werk: hij las alle bronnen en secundaire literatuur opnieuw en kwam tot veel nieuwe inzichten. Zo werd Hobbes vaak als een geïsoleerde figuur beschouwd; Skinner plaatst hem terug in zijn tijd. Voetnoten, enorme bibliografie en uitgebreid register.

    • Ewoud Sanders