POËZIE; Esther Jansma

Esther Jansma: Hier is de tijd. De Arbeiderspers, 47 blz. ƒ 29,90

'Je loopt op het strand: de zee, de einder,/ het geluid dat de kom van de wereld/ tot de rand toe vult - nee, kleiner.' Nieuwe dichtbundel van Esther Jansma (1958), die met haar eerste twee dichtbundels genomineerd werd voor de C. Buddingh'-prijs.