Particulier kan Rabo-lid worden

De Rabobank wil ook particuliere klanten in de gelegenheid stellen om lid te worden van de plaatselijke coöperatieve bank. Tot nu toe konden alleen zakelijke klanten lid worden.

“Wij willen een groter aantal, betrokken leden en die gaan we straks ook werven”, aldus een woordvoerder van Rabo Nederland.

Het reservoir waaruit straks geput kan worden, bestaat uit alle zeven miljoen klanten. Op 2 april krijgt een extra algemene ledenvergadering een wijziging van de modelstatuten ter goedkeuring voorgelegd.

Een belangrijk punt is de verandering van de banken van kredietcoöperaties in brede financiële dienstverleners op coöperatieve grondslag.

Verder verandert de rechtsvorm van een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (formeel tot 5.000 gulden per lid) in een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.