Paars vindt CDA geen realistische coalitiepartner

DEN HAAG, 27 MAART. De drie paarse partijen zien in het CDA geen “realistische” coalitiepartner. PvdA, VVD en D66 menen tegelijk dat de onderlinge verschillen kleiner zijn geworden.

Dit bleek gisteren uit hun reacties op de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Volgens het CPB blijft de economische groei en daarmee de groei van het aantal banen in het programma van het CDA ver achter bij die van de regeringspartijen.

Met zijn verkiezingsprogramma staat het CDA “aan de zijlijn”, oordeelde PvdA-minister Melkert. Het CDA staat “veraf” van de opvattingen van D66, zei D66-lijsttrekker Borst. De programma's van PvdA, VVD en D66 liggen “dicht bij elkaar” en vormen “een krachtig argument voor voortzetting van de coalitie”, constateerde VVD-lijsttrekker Bolkestein.

De vier grote partijen waren eensgezind in hun afwijzing van het programma van GroenLinks. De kleinere oppositiepartij genereert via een verplichte verkorting van de arbeidsduur in de collectieve sector de hoogste groei van de werkgelegenheid (150.000 banen). Volgens de grote partijen staat die aanpak van Groenlinks “volstrekt buiten de werkelijkheid”.

Het CPB becijferde dat de programma's van PvdA, VVD en D66 in de volgende kabinetsperiode een extra groei van de werkgelegenheid opleveren van ongeveer 100.000 banen; de groei bij het CDA wordt becijferd op ongeveer 25.000 banen.

“Een verbazingwekkend zwak punt”, noemde PvdA-minister Melkert de geringe werkgelegenheid die het CDA-programma zou opleveren. De PvdA'er was eerder opvallend positief over de sociale inzet van het CDA-programma. “Maar grafieken spreken een duidelijke taal”, zei hij gisteren. Melkert sluit samenwerking met het CDA niet uit, maar concludeerde dat het CDA “zich in een positie aan de zijlijn heeft gemanoeuvreerd”. Volgens fractieleider De Graaf van D66 is samenwerking met het CDA echter vrijwel onmogelijk.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer erkende dat het CDA een andere keuze heeft gemaakt in zijn verkiezingsprogramma. De christen-democraten hebben bewust afgezien van generieke lastenverlichting voor burgers en bedrijven en gekozen voor specifieke steun aan zwakke groepen.

De regeringspartijen kritiseerden ook elkaar met de uitkomsten van het CPB. VVD en D66 vinden het onjuist dat de PvdA het financieringstekort nauwelijks terugdringt en het tekort na de volgende kabinetsperiode laat oplopen.